Stress och motståndskraft

Stress och utbrändhet är ett stort problem i Sverige. Det leder till sjukskrivningar, att folk säger upp sig eller hoppar av sina uppdrag, för att inte tala om det stora personliga lidande som drabbar så många individer. Stress drabbar såklart många personer av olika kön, men forskning och statistik visar att problemet är mer utbrett bland kvinnor än bland män. Därför arbetar Maktsalongen med stress – vi ser det som en jämställdhetsfråga.

2015 skrev och släppte vi boken Stress och motståndskraft som handlar om hur individer och organisationer kan arbeta för att förebygga, förhindra och hantera stress. 2018 lanserade vi sms-skolan Lite mycket nu där den som deltar i skolan får ett sms varje dag i 14 dagar med en enkel övning som ska motverka stress. Genom dessa projekt har vi samlat en djup kunskap om stress. Vi har hållit i många föreläsningar om stress och har därför en bred expertis inom området.

I föreläsningen Stress och motståndskraft fokuserar vi på:

  • vad stress är och hur vi reagerar när vi utsätts för stress
  • olika problemområden som vi ser är centrala i att skapa stress i samhället och hur både individer och organisationer kan arbeta med dessa
  • metoder för att skapa hållbara organisationer
  • metoder för att ha ett hållbart engagemang

Det går även att i samband med föreläsningen ha en workshop. Under workshopen är det möjligt att ha flera olika inriktningar, exempelvis:

  • kartlägga, analysera och planera ett arbete för att öka hållbarheten och minska stressen i er organisation/företag
  • ge alla deltagare möjlighet att arbeta med övningar som syftar till själva förstå vad som gör dem stressade samt hur de kan undvika stress genom att arbeta upp sin inre motståndskraft.

Vi erbjuder föreläsningar som är allt från 45 minuter till en heldag. Vill du ha mer information eller boka en föreläsning? Maila då vår utbildningsansvarige Paloma Halén Román på paloma@maktsalongen.se!

Sagt om föreläsningen

“Maktsalongens föreläsning om stress lärde oss mycket och vi tog med oss tre konkreta saker i vårt fortsatta arbete. 1. Utgå ifrån vilka resurser vi har när vi planerar vår verksamhet och sedan tänka vad vi vill göra med de resurserna, istället för tvärtom. 2. Övningen ”Diamanten” gjorde att vi kunde lära känna varandra bättre och hitta arbetssätt som passar alla i gruppen. Den gjorde också att vi dag vet bättre hur vi kan stötta varandra och hjälpa varandra i svåra arbetsmoment. 3. Fira framgångar! Dessa tre kan låta som enkla saker, men det gav oss väldigt mycket i hur vi ska tänka kring vårt arbete framöver!”
– 
Caroline Sundberg, ordförande för SFS

“Maktsalongen kom till oss för att prata om stress ur ett strukturellt perspektiv för elevråden på högstadie- och gymnasieskolor i Lund. Maktsalongens föreläsare  delade med sig av sina egna erfarenheter av stress, vilket många av eleverna kunde relatera till. Föreläsningen gav oss många nya perspektiv på varför vi är så många som är stressade och vad vi kan göra för att förändra det.”
– 
Amanda Pettersson, Lunds Ungdomsting