Maktmötet

Skriv upp dig här för att bli först att veta när antagningen öppnar!

Maktmötet är tre konferenser under tre helger på tre olika platser i Sverige. Det är en mötesplats utanför storstäderna för framtidens ledare. Vi kommer hänga, diskutera, workshopshoppa och smida planer för att förändra världen!

Är du en ung kvinna* som är eller vill bli ledare i en ideell organisation eller rörelse? Vill du lära dig mer om praktiskt systerskap, nätverka med andra unga kvinnor och få praktiska verktyg för hur du kan ta och behålla makt? Då är Maktmötet till för just dig!

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.