Regionala nätverksträffar

I höst kör vi igång Maktsalongens nya projekt! Vi kommer anordna tre utbildningshelger i tre olika regioner i Sverige: norr, mitt och syd. Träffarna riktar sig till dig som är ung kvinna som är eller vill bli ledare i en idéburen organisation eller rörelse. Det kommer bli träffar packade av lika delar nätverkande, feministisk pepp och spännande workshops.

Mer info kommer snart, håll koll på våra sociala medier!

 

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.