Tidigare projekt

Bloggbild

STRESS OCH MOTSTÅNDSKRAFT

Maktsalongen släppte i september 2015 boken Stress och motståndskraft. Vi ville skriva boken eftersom stress är ett alldeles för stort problem i det unga civilsamhället. Stress och utbrändhet leder till jämställdhetsproblem eftersom det framförallt drabbar unga kvinnor. Många organisationer känner en hopplöshet, maktlöshet och hjälplöshet inför det faktum att många unga kvinnor på deras arbetsplats bränner ut sig. Vi är trötta på att prata om problemet och trötta på att alldeles för få gör alldeles för lite. Därför samlade vi i maj 2015 ett 20-tal experter på frågor om stress och ungas engagemang, såsom ledare i det unga civilsamhället, psykologer och ledarskapskonsulter, och pratade lösningar istället. Resultatet av den konferensen har blivit en bok, ”Stress och motståndskraft” som innehåller konkreta lösningar på hur både organisationer och personer i organisationerna kan arbeta för att minska stress och förebygga utbrändhet.

Boken går att ladda ner här! Den går också köpa den i vår webbshop.

HANDBOK I JÄMSTÄLLDA MÖTEN

Handbok för jämställda möten lanserade 2018 och är en bok som Maktsalongen skrivit på uppdrag av TCO. I boken finns konkreta metoder för vad organisationer kan göra före, under och efter ett möte för att skapa inkluderande och demokratiska möten med fokus på jämställdhet och jämlikhet. Boken finns att ladda ner här. Om ni vill beställa tryckta exemplar av boken, vänligen maila andreas.beckert@tco.se

 

rapporten

BORTOM SIFFRORNA – EN RAPPORT OM JÄMSTÄLLDHETEN I DET UNGA CIVILSAMHÄLLET

Maktsalongen släppte i april 2014 rapporten Bortom siffrorna – en rapport om jämställdheten i det unga civilsamhället. Rapporten skrevs eftersom vi ville veta hur det egentligen såg ut med jämställdheten i det unga civilsamhället. På vilket sätt är det ett problem – om det ens är ett problem? Rapporten bygger på en undersökning gjord bland ledare i det unga civilsamhället och i Maktsalongens nätverk.

Rapporten heter Bortom siffrorna eftersom i det unga civilsamhället är det främsta jämställdhetsproblemet inte bristen på representation. Tvärtom, sett till sin helhet så är det unga civilsamhället bra på representation när det kommer till jämställdhet, även om det såklart ser väldigt olika ut i olika organisationer. Men rapporten visar på andra problem. Vem är det som får makt? Vem får ta plats? Vem får vara expert? Det är där jämställdhetsproblemen i det unga civilsamhället finns.

Rapporten fokuserar på det unga civilsamhället, men dess slutsatser kan nog tillämpas på de flesta organisationer och arbetsplatser.

Du kan läsa hela rapporten här! Vill du att vi ska komma ut till din organisation för att berätta mer om rapportens innehåll eller kanske leda en workshop gällande hur just er organisation skulle kunna bli bättre på att arbeta mer jämställt – hör av er!