Maktsalongen mål är ett jämställt samhälle, där makt och inflytande fördelas rättvist.

Maktsalongen-logo-omoss

Mål

Maktsalongens mål är att skapa ett jämställt ungt civilsamhälle och i längden ett mer rättvist samhälle. Jämställdhet är ofta en fråga om kultur, normer, vanor, mönster och attityder och för att komma åt dem är det viktigt att börja tidigt. Genom att arbeta med jämställdhet i det unga civilsamhället kan vi tidigt utmana bilden av vem som ska vara ledare, hur makt ser ut och utövas och på så sätt göra hela samhället med jämställt.

_MG_4033

Hur Maktsalongen startades

Maktsalongen grundades i november 2011. Grundarna, Sara Haraldsson och Sofia Brändström, hade båda just avslutat sina tidigare ledaruppdrag i det unga civilsamhället och båda upplevde att det unga civilsamhället var långt i från jämställt. De pratade om sina egna erfarenheter och om en kvinna i deras närhet som var ordförande i sin organisation och som hade problem styrelsekollega som var man. Upprördheten över att samma problem återkommer om och om igen i det unga civilsamhället födde en idé: tänk om kvinnor som var ledare i det unga civilsamhället kunde samlas, få tillgång till ett nätverk med kvinnor som var i samma position som en själv och dessutom få en mentor som också hade erfarenhet av att vara ledare i det unga civilsamhället. Från den idé grundades Maktsalongen. För början var det enbart ett nätverk för kvinnor på ledade positioner i det unga civilsamhället, men sedan starten har det växt till en organisation som arbetar med jämställdhet på flera sätt där nätverket bara är en del.

Maktsalongen arbetar med jämställdhet på tre nivåer: struktur, organisation och individ.

grupp5

Yasmin

Struktur

Att skapa jämställdhet kräver stora förändringar på en strukturell nivå. För detta krävs det en diskussion och debatt om de strukturer som skapar ojämställdhet. Maktsalongen ser det som en viktig roll att skapa sådana diskussioner och debatter.

Detta jobbar Maktsalongen med på flera sätt. Genom att lyfta frågor som vi tycker är viktiga hoppas vi kunna skapa förändring. Ett sätt som vi gör det på är genom att i medier berätta om saker vi tycker är viktiga med ambitionen att få fler att tänka till. Vad vi har skrivit kan ni läsa mer om här.

Genom sociala medier lyfter vi också fler bilder av makt än den som vi är vana att se. Ett exempel på det är hur vi sedan 2014 i december varje år har haft en Maktkalender som vi publicerat i våra kanaler där vi ur olika apsekter och perspektiv lyft fram kvinnor med makt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och Soundcloud.

Vi har också gjort en rad arrangemang i Almedalen. I Almedalen 2012-2014 arrangerade Maktsalongen mingel för kvinnor med makt där en cool kvinna också fick hålla ”Årets feministiska Almedalstal”, ett tal om feministiska visioner. De som höll talen var Camilla Wagner, Nina Åkestam och Mireya Echeverría Quezada. Här kan du se Ninas och Mireyas tal. Under 2015 och 2016 har temat för Maktsalongens Almedalsmingel varit FailKonf. Då har spännande talare fått dela med sig av sina misslyckanden. Talare har varit Rossana Dinamarca, Linda Nordlund, Amir Sajadi, Eliza Kücükaslan, Gudrun Schyman, Markus Gustafsson och Seher Yilmaz. I Almedalen har vi också arrangerat seminarium om bland annat hur kvinnor kan få mer makt och om stress och utbrändhet.

 

_AA_1742Organisation

Eftersom Maktsalongen vill skapa jämställdhet i civilsamhället är det självklart för oss att arbeta med jämställdhet i de organisationer som finns i civilsamhället. Vårt mål är att civilsamhället och i förlängningen samhället ska bli så jämställt att separatistiska nätverk, som Maktsalongens mentorskapsprogram och lokala nätverk, inte ska behövas.

För att nå det målet hjälper vi organisationer att jobba jämställt. Det gör vi bland annat genom att hålla föreläsningar om jämställdhet, makt och ledarskap för organisationer. Vi har också tagit fram sajten Inga ursäkter där vi samlat 26 av de mest vanliga jämställdhetsproblemen och hur en superkonkret kan arbeta med dem. Ett annat sätt att sprida kunskap är genom filmer. Här hittar ni vår filmserie VIKTIGA SAKER där vi förklarar några grundläggande begrepp som jämställdhet och feminism, kön och genus, makt, normer och intersektionalitet.

I organisationer är stress ett stort jämställdhetsproblem eftersom det gör att kvinnor hoppar av sina platser och lämnar stolar tomma där det borde suttit kvinnor. Därför föreläser vi om stress, vi har skrivit boken Stress och motståndskraft och tagit från en #nollvision mot utbrändhet bland unga.

Tillsammans med företaget MethodKit har vi utvecklat MethodKit för jämställdhet,  ett verktyg för att hjälpa organisationer och företag att jobba mer jämställt. MethodKit är en kortlek med illustrerade kort, var och ett med en aspekt som är viktig att tänka på i arbetet med jämställdhet. Kopplat till kitet håller vi  workshops för att hjälpa företag och organisationer att komma igång med eller komma vidare med sitt jämställdhetsarbete. Maila info@maktsalongen.se för mer information om workshops. Och klicka här för att beställa kittet.

Individ

För att kunna nå målet om ett jämställt civilsamhälle krävs en förändrad struktur och arbete i organisationerna. Men tills vi har nått det så finns det väldigt många människor som drabbas av den ojämställdhet som fortfarande finns i organisationerna. Maktsalongen har därför nätverk och mentorskapsprogram för kvinnor*. Vi har dels ett mentorskapsprogram och nätverk för kvinnor som har ledande positioner i det unga civilsamhället på nationell nivå och nätverk för kvinnor som är engagerade lokalt och regionalt. Genom att samla kvinnor som kan stötta och peppa varandra, utbyta erfarenheter och inspireras tror vi att kan skapa trygga och stabila ledare som kan bygga starka och stabila organisationer. Läs mer om det nationella mentorskapsprogrammet här och om de lokala nätverken här.

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor

Skärmklipp 2016-05-31 14.14.12

Mer om Maktsalongen

Maktsalongen är en ideell förening som drivs av en styrelse som är valda av Maktsalongens årsmöte. Maktsalongens ordförande är Sofia Brändström och ledamöter i styrelsen är Bodil Sidén, Rebecka Stenkvist, Dina Oetterli, Linn Svansbo, Ida Ragnarsson, Mimmi Garpebring, Radia Al-Masri och Veronica Sällemark. Förutom att välja styrelse beslutar även årsmötet vad organisationen ska jobba med kommande året. Verksamheten genomförs till stor del av Maktsalongens kansli. Mer om vilka som jobbar med Maktsalongen och hur du kommer i kontakt med oss kan du hitta här!