Nätverk

Maktsalongen driver idag ett nätverk och ett mentorskapsprogram för kvinnor på ledande positioner i det unga civilsamhället och har nyligen startat upp lokala nätverk där engagerade ledare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Växjö kan mötas. Oavsett vilken organisation en arbetar med eller vilken position en har så är det viktigt med utbyten av idéer och tankar. Läs gärna mer om detta ovan!

grupp

Att vara ung, kvinna och ledare är inte alltid helt lätt. Många upplever att de blir utsatta för härskartekniker och inte tagna på allvar i sin ledarroll. Vi vill förändra detta och tror på nätverkande och mentorskap som främjande metoder för jämställdhet i organisationer. Att få höra andra berätta om sitt ledarskap är både nyttigt och inspirerande. Att djupdyka i sitt eget ledarskap är också viktigt för att få insikt i om hur man kan och vill utveckla sitt ledarskap.