Nätverk

Maktsalongen har i fem år skapat nätverk för unga, engagerade kvinnor* och drivit ett mentorskapsprogram för kvinnor i ledarpositioner i det unga civilsamhället. Sedan starten våren 2012 har drygt 300 kvinnor deltagit i våra nätverk och vi har sett hur deltagarna fått kraft och pepp av systerskapet på träffarna, utvecklat en hållbar relation till sitt eget engagemang och hjälpt dem att våga ta större plats i sina organisationer.

Vi är därför övertygade om att nätverkande, systerskap och mentorskap är effektiva främjande metoder för ett mer jämställt samhälle där fler unga kvinnor kan ta makt och bli ledare.

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.