Q & A om mentorskapsprogrammet

Har du frågor om Maktsalongens mentorskapsprogram? Förhoppningsvis hittar du svaret nedan och annars får du jättegärna maila din fråga till info@maktsalongen.se

Fråga: Vad kostar det att vara med?
Svar: Det kostar 3000 kr eller 2500 kr om du är medlem i Maktsalongen, som du blir här. Vi kan hjälpa dig att prata med din organisation så att de kan betala , det finns också möjlighet att delbetala.

Fråga: Måste en bo i Stockholm för att vara med?
Svar: Nej, det måste du inte. Träffarna kommer vara i Stockholm, så du måste ha möjlighet att resa till Stockholm i samband med träffarna (Maktsalongen har tyvärr inte möjligheter att stå för resor eller boende). Om du och din mentor bor i olika städer kan ni ha kontakt via telefon eller Skype och boka in möten när ni är i samma stad.

Fråga: Hur mycket tid tar det att vara med i programmet?
Svar: Träffarna med nätverk är sammanlagt 5 heldagar och 3 kvällar under hela året. Sedan tillkommer träffarna med din mentor och hur mycket tid det tar bestämmer ni tillsammans, men räkna med att det tar ungefär 1-2 timmar var 6e vecka.

Fråga: Vad krävs för att jag ska kunna söka?
Svar: För att bli antagen till Maktsalongens mentorskapsprogram ska du vara ung, definiera dig som kvinna och ha ett ledaransvar i en ideell rörelse eller organisation. Kanske är du projektledare, styrelseledamot, anställd eller förtroendevald.

Fråga: Jag är helt ny i mitt uppdrag/kandiderar till ett uppdrag, kan jag söka ändå?
Svar: Verkligen! Om du är ny i ditt uppdrag och behöver hitta din roll eller kandiderar till ett uppdrag och vill ha stöd i den processen är det perfekt att söka Maktsalongen. Många som gått mentorskapsprogrammet tidigare har vart helt nya i sina uppdrag och de har tyckt att det har varit väldigt givandet att ha en mentor och ett nätverk under den tiden.

Fråga: Är Maktsalongens verksamhet feministisk?
Svar: Maktsalongens verksamhet tar sin utgångspunkt från en feministisk ideologi och en feministisk förståelse av makt. Det finns flera sätt att definiera feminism, men för oss innebär det att vi ser att gruppen kvinnor är underordnade gruppen män, att denna maktordning beror på strukturer och inte på individer och att vi vill förändra denna maktordning genom att skapa jämställdhet. För oss handlar också feminism om att se att det finns flera olika maktordningar som påverkar oss, inte bara kön. Den feministiska maktanalysen är en av grunderna till att Maktsalongen startades och är en grund i all vår verksamhet, bland annat påverkar det vilka teman vi pratar om på nätverksträffarna och vilka vi bjuder in som föreläsare.

Fråga: Hur söker jag?
Svar: Du hittar formuläret längst ner på den här sidan.

Fråga: Om jag vill veta mer om de som har gått tidigare, för att veta om jag verkligen skulle passa, var kan jag läsa då?
Svar: Då kan du läsa mer här.