Mentorskap och systerskap

Maktsalongen grundades 2011, då som ett mentorskapsprogram för kvinnor* som är ledare i ungas organisationer och rörelser. Sedan dess har organisationen växt och har många fler verksamheter, men mentorskapsprogrammet  och systerskapet som kommer med det är fortfarande kärnan i Maktsalongens verksamhet.

Mentorskap är ett effektivt sätt att få ledare att växa. I vår föreläsning om mentorskap pratar vi bland annat om:

  • hur ni skapar och utvecklar ett framgångsrikt mentorskapsprogram
  • vad adepter och mentorer behöver för att kunna skapa ett bra och givande samarbete
  • vi delar med oss av våra bästa lärdomar från de senaste sju årens mentorskapsprogram

Maktsalongens mentorskapsprogram är en separatistisk verksamhet som bara riktar sig till kvinnor. I programmet är ett av våra viktigaste värdeord systerskap. I vår föreläsning om systerskap pratar vi bland annat om:

  • vad systerskap egentligen är och vad det inte är
  • hur en gör för att utöva systerskap
  • hur ni kan arbeta för att skapa systerskap i er organisation

Dessa föreläsningar går att kombinera eller hållas var för sig.

Vi erbjuder föreläsningar som är allt från 45 minuter till en heldag. Vill du ha mer information eller boka en föreläsning? Maila då vår utbildningsansvarige Paloma Halén Román på paloma@maktsalongen.se!

*med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor