Maktmötet

Nu är ansökan Maktmötet 2019 äntligen öppen. Skicka in din ansökan via formuläret här innan den 8 september!

Maktmötet är en helgutbildning för unga, engagerade kvinnor som hålls på tre olika orter utanför storstäderna. Under en helg kommer du få lära dig om jämställt ledarskap, praktiskt systerskap, feminism, intersektionalitet och retorik – allt genom samtal och aktiviteter som ger praktiska verktyg för att ta och behålla makt!

Vem kan söka?

Maktmötet är till för dig som är ung (18-30 år) kvinna (med kvinna menar vi alla personer som identifierar sig som kvinnor) som är engagerade i en ideell rörelse. Du kan söka till vilken av helgträffarna du vill, oavsett var du bor i Sverige.

Praktisk info

  • Maktmötet Växjö är den 28-29 september
  • Maktmötet Skövde är den  12-13 oktober
  • Maktmötet Gävle är den 26-27 oktober

Deltagaravgiften för Maktmötet är 1500 kr, och i den ingår resa, mat och boende. Du kan söka till vilken av helgträffarna du vill, oavsett var du bor i Sverige. Vi kommer uppdatera med mer information om lokalernas tillgänglighet så fort som möjligt. All mat på träffarna är vegetarisk och vi kan självklart ordna specialkost om du har särskilda behov eller önskningar, det finns en fråga i ansökningsformuläret för det.