Maktmötet

Maktmötet är en helgutbildning för unga, engagerade kvinnor som hålls på tre olika orter utanför storstäderna. Under en helg kommer du få lära dig om jämställt ledarskap, praktiskt systerskap, feminism, intersektionalitet och retorik – allt genom samtal och aktiviteter som ger praktiska verktyg för att ta och behålla makt!

Denna utbildning är till för dig som identifierar dig som kvinna, är mellan 18-30 år och är eller vill bli engagerad i en organisation eller rörelse. Under en helg kommer du att bo med andra unga kvinnor och tillsammans få praktisk kunskap för att hjälpa dig i din roll som ledare. Ni gör övningar och workshops för att stärka era kunskaper och bygger nätverk som hjälper er i ert engagemang.