Lokala Maktsalonger

  Stockholm • Göteborg • Malmö • Umeå • Växjö

Under hösten 2015 startade Maktsalongen fem lokala nätverk runt om i Sverige för kvinnor* som är engagerade på lokal eller regional nivå i en organisation, förening eller nätverk. Genom att träffas och bilda nätverk kan vi stärka och peppa varandra och göra oss till bättre och tryggare ledare. Detta nätverk passar alla som vill bli en del av Maktsalongens gemenskap och systerskap!

Under 2017 fortsätter nätverken att träffas, och du som inte varit med förut är välkommen att komma med!

Att vara en del av ett nätverk gör att en inte behöver känna sig så ensam i de utmaningar som en möter i sitt engagemang eller uppdrag. En får träffa andra som gör liknande saker som en själv och som fattar hur det är att vara engagerad eller ledare i en organisation/förening/nätverk. Det blir en enorm styrka. Förutom att en får träffa massa coola kvinnor som delar ens engagemang så får en också i Maktsalongens nätverk träffa och lyssna till inspirerande föreläsare som berättar om sitt ledarskap eller föreläser om spännande ämnen.

De fem städer där lokala Maktsalonger finns är Umeå, Göteborg, Växjö, Stockholm och Malmö. Du behöver inte bo i just den staden för att få vara med i nätverket och komma på träffarna, men du måste ha möjlighet att ta dig dit och kunna stå för din egen resa. Träffarna vänder sig till dig som är kvinna och mellan 18-25 år, men är du lite yngre eller lite äldre spelar det inte så stor roll. Du ska vara engagerad på ett eller annat sätt i en organisation, förening eller klubb i någon av orterna där träffarna hålls eller i närheten. Varje träff samlar personer som är verksamma i olika föreningar i samma geografiska område.

Fokus för nätverken är att du som är med ska få träffa andra engagerade personer och ha möjlighet att diskutera ledarskap, feminism och jämställdhet kopplat till ditt ideella engagemang och det du brinner för. På vissa träffar kommer det också att finnas föreläsare som kommer att berätta om sina erfarenheter av att vara ledare och kvinnor.

I kalendern hittar du din nästa nätverksträff! 

Lokala_hemsidaHar du någon fråga om träffarna eller vill veta mer? Då kan du maila till zippora@maktsalongen.se.

*Med kvinnor menar vi personer som själva identifierar sig som kvinnor.