Kandidera till Maktsalongen

Den 6 november har Maktsalongen årsmöte. Då är det dags att besluta om verksamheten för 2019 och även välja de som under de kommande året ska leda organisationen. Inför årsmötet så går det nu att kandidera till de förtroendeuppdrag som finns inom Maktsalongen: ordförande, styrelse, revisor och valberedning. Sista ansökningsdag är 15 oktober och vilka som väljs till posterna bestäms av Maktsalongens medlemmar på årsmötet den 6 november. Formuläret du fyller i för att kandidera hittar du längst ner på denna sida.


STYRELSEN

Till styrelsen söker vi grymma personer som vill vara med och utveckla Maktsalongens verksamhet! Vi tycker att det är viktigt att det finns en bredd i styrelsen och söker därför både de som har tidigare erfarenhet av Maktsalongen och de som inte har det. Vi söker personer med erfarenhet av jämställdhetsarbete, finansieringsfrågor, opinionsbildning eller ungas organisationer och rörelser eftersom dessa områden utgör en viktig del av Maktsalongens arbete. Styrelseuppdraget är både strategiskt och operativt. I dagsläget har styrelsen 10 ledamöter. Styrelsen träffas ca åtta gånger per år, tre gånger för längre heldagsmöten på en helg och resterande möten på vardagskvällar. Om en inte bor i Stockholm går det alltid bra att delta på de kortare mötena över telefon/Skype och självklart står Maktsalongen för resor till de längre mötena. Utöver det arbetar styrelseledamöterna operativt i olika arbetsgrupper. Hur mycket tid en lägger på sitt uppdrag varierar mellan ledamöter, men alla deltar på något sätt i arbetet utanför styrelsemötena. 


VERKSAMHETSREVISOR

Maktsalongen är en organisation som växer och förändras. Därför behöver vi engagerade verksamhetsrevisorer! Som verksamhetsrevisor har du en viktig roll i att vägleda och granskar styrelsens arbete. Du har dock inte ansvar för den ekonomiska revisionen.


VALBEREDNING

För att få in bra förtroendevalda till Maktsalongen behövs en strukturerad valberedning med ett stort kontaktnät. Vill du vara med i det viktiga arbetet med att ta fram nästa års styrelse, skickar du in en kandidatur. Årsmötet kommer behandla alla kandidaturer på årsmötet den 6 november.

SÅHÄR KANDIDERAR DU:

  • Kandidera här innan den 15 oktober! 
  • För att kunna kandidera och rösta måste du vara medlem i
    Maktsalongen, det blir du så här.
  • Här anmäler du att du kommer till årsmötet, oavsett om du kommer kandidera eller inte!

FRÅGOR?

Om du har några frågor kan du kontakta valberedningen
på valberedning@maktsalongen.se!