Har alla råd att skaffa nätverk och mentor?

Att gå mentorskaprogrammet kostar 3000 kr. Eller faktiskt 2500 om du är medlem i Maktsalongen, vilket det kostar 80 kr att bli. Vad rörigt det blev nu! Många siffror. Kort och gott: Att gå mentorskapsprogrammet utan att vara medlem kostar 3000 kronor. Att bli medlem och gå mentorskapsprogrammet kostar 2580 kronor. (Det är smartare att bli medlem. Det blir du här.) 2580 kronor är alltså priset för nätverk och mentor. 2580 kr är priset för ett år av systerskap. Det har väl inte alla råd med?

Nej, verkligen inte. Framförallt inte de unga, ideellt engagerade kvinnorna som kan gå mentorskapsprogrammet. Därför tycker vi att det är viktigt att det är de här kvinnornas organisationer som betalar. De allra flesta som har gått mentorskapsprogrammet hittills har faktiskt fått det betalat av sin organisation. Deras organisationer har förstått att mentorskapsprogrammet är kompetensutveckling, och att kompetensutveckling är bra både för den som får det och för hela organisationen. Deras organisationer har förstått att under året i mentorskapsprogrammet får deltagaren ett nätverk med kvinnor i ledarpositioner från andra organisationer, och att det är viktigt både för henne och för hela organisationen. Deras organisationer har förstått att mentorn stöttar adepten i hennes uppdrag, och att adeptens uppdrag ju är att arbeta för er, så genom att stötta sin adept stöttar faktiskt mentorn hela er organisation. De här argumenten kan du använda om din organisation inte förstår de här sakerna.

mentor4

Om du blir antagen till programmet och de här argumenten inte fungerar – skriv till oss på facebook eller skicka ett mail till info@maktsalongen.se så hjälper vi dig med fler argument och stöttar dig i förhandlingsprocessen!

stip

Vi vill förstås att alla ska ha möjlighet att gå vårt mentorskapsprogram, oavsett sin organisations ekonomi, och vissa ideella rörelser har helt enkelt ingen ekonomi överhuvudtaget. För kvinnor från de organisationerna har vi ett stipendium! Vi har tre stipendieplatser till personer som kommer från organisationer som inte har möjlighet att betala avgiften. Om du vill ansöka om en av dessa stipendieplatser, skriv det i din ansökan i rutan som heter “Särskilda behov/Övriga kommentarer”.

Du söker till mentorskapsprogrammet 2018 här innan den 3 december!