Bortom siffrorna

Bortom siffrorna – en rapport om jämställdhet i det unga civilsamhället

Vi är många som delar uppfattningen att det unga civilsamhället inte är jämställt. Men hur exakt denna ojämställdhet ser ut har vi egentligen inte vetat. Från adepterna och mentorerna i Maktsalongens nätverk och från de många möten vi haft med människor i sektorn vet vi att det finns många berättelser. Dessa har vi samlat i rapporten Bortom siffrorna – en rapport om jämställdhet i det unga civilsamhället.

rapporten

Vi har valt att kalla rapporten bortom siffrorna för att vi tröttnat på att prata om jämställdhet utifrån en enda aspekt: siffror och statistik. Det unga civilsamhället har nått långt, till skillnad från samhället i stort, i att uppnå en jämn könsbalans. Det är ungefär lika många män som kvinnor som innehar ordförande- och chefsposter, även om det är något fler män på ordförandeposterna och något fler kvinnor på chefsposterna. Detta är ett stort steg framåt. Men många av de stora jämställdhetsproblemen och utmaningarna kvarstår.

Ambitionen med rapporten är att påbörja kartläggningen av hur jämställdheten ser ut inom och upplevs av de som verkar inom det unga civilsamhället. Rapporten grundar sig dels på en enkätundersökning som besvarats av representanter från det unga civilsamhället och på en annan enkät som riktat sig till de som är/varit adepter och mentorer i Maktsalongens nätverk. Vi hoppas att rapporten ska vara ett startskott för en djupare diskussion om jämställdheten i det unga civilsamhället, att den förhoppningsvis ska kunna fungera både som ögonöppnare och diskussionsunderlag i styrelserum, i grupper av ideellt aktiva och vid lunchbordet på kansliet.

Du kan läsa hela rapporten här! Vill du att vi ska komma ut till din organisation för att berätta mer om rapportens innehåll eller kanske leda en workshop gällande hur just er organisation skulle kunna bli bättre på att arbeta mer jämställt – hör av er!