Ta ett helhetsgrepp om jämställdhets- eller stressarbetet!

Att skapa jämställdhet i en organisation, i ett företag eller på en arbetsplats behöver inte vara svårt, men det kräver en del arbete. Detsamma gäller när en vill arbeta för att minska stressen i sin organisation. Många vill arbeta med detta, men vet inte var de ska börja eller hur de ska göra. Och det är där vi kommer in! Vi är vana vid att jobba med jämställdhet och stress och grundar vårt arbete på både teori och praktik. Tillsammans med ert engagemang och vår expertis kan vi göra er organisation/företag/arbetsplats mer jämställd eller mer fri från stress.

Hur går det till då? Jo, vi börjar med att prata om vad ni vill, vilka mål ni har för arbetet och vilka resurser ni har att lägga på arbetet. Efter det återkommer vi med ett förslag på processplan och när ni är nöjda med den kör vi igång. Exakt hur processen ser ut beror såklart på vad ni vill göra. Under 2015 ledde vi ett större förändringsarbete med fokus på jämställdhet hos SSUs förbundskansli. Ett sådant arbete kan exempelvis läggas upp såhär:

  • Inledande föreläsning för hela förbundsexpeditionen, en crash course i jämställdhet.
  • Inledande workshop enskilt med varje team/arbetslag där vi fokuserade på just det teamets konkreta jämställdhetsutmaningar. Utifrån dessa utmaningar skapade vi en plan för vad de skulle arbeta med kommande året.
  • Kontakt mellan workshops för teamledare om de behövde hjälp längst vägen.
  • Uppföljningsworkshop där vi utvärderade arbetet hittills och gjorde en plan framåt baserat på lärdomarna som gjorts under året.

En process för att arbeta med stress skulle kunna byggas upp på ett liknande sätt.

Förutom jämställdhet och stress är ledarskap och strategisk utveckling områden som vi arbetar väldigt mycket med. Under 2015 har vi lett arbetet för att ta fram en strategi för Riksförbundet Unga Musikanter. Ett sådant arbete kan exempelvis läggas upp såhär:

  • Framtagande av processplan.
  • Planering och ledning av workshops med styrelse, kansli, arbetsutskott och medlemmar vid ett flertal tillfällen.
  • Kontinuerliga avstämningar med organisationens ledning där inriktningsbeslut fattas.
  • Författande av strategidokument som lämnas över till styrelse och årsmöte för beslut.

För mer information och för att påbörja en diskussion om samarbete, hör av er till Maktsalongens generalsekreterare Sara Haraldsson på sara@maktsalongen.se

Sagt om Maktsalongens processtöd och experthjälp

Vi fick hjälp med att sätta det konkreta i fokus i specifika delar av verksamheten bl.a genom checklistor, mallar och bilder. På så sätt har det blivit ett konkret arbete som därmed inte har lika lätt att tappas bort bland andra viktiga och angelägna saker.” – Ninni Norlinder, kanslichef SSU