När demonstrationstågen stannat – Maktsalongen seminarium i Almedalen

Onsdagen den 2/7 kl 15.30-16.30 arrangerar Maktsalongen ett seminarium i Ledarnas Hus på Restaurang Trädgårn på Hästgatan 17.

Inbjudan-Almedalen-2014

Seminariet kommer handla om feministiskt och anti-rasistiskt engagemang och vilken plats det kan spela i organisationer. Den senaste tiden har vi kunnat se ett feministiskt och anti-rasistiskt momentum i Sverige. Aktivism runt om i landet och engagemang inför kommande val har lett till att mängder med människor har engagerat sig för feminism och mot rasism. Frågan är vart allt detta engagemang kan ta även efter att demonstrationstågen har gått klart. Finns det vägar in i befintliga organisationer och är organisationerna redo att möta det engagemanget? Startas nya initiativ för att det inte finns plats för engagemanget i befintliga organisationer eller för att det finns ett behov av att skapa något eget? Vilken roll har ledarskap i allt detta, hur kan ledare se på och förhålla sig det engagemang som väcks i dessa tider? I detta samtal samlas ledare från civilsamhället för att diskutera hur engagemang kan plockas upp.

I panelen deltar Foujan Rouzbeh, Riksdagskandidat och aktivist, F!, Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO, Hala Mohammed, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund och Eric Rosén, chefredaktör för Politism.

Årets Feministiska Almedalstal 2014

Här kan ni se Årets Feministiska Almedalstal 2014 med Mireya Echeverría Quezada. ________ För tredje året i rad presenterar Maktsalongen Årets Feministiska Almedalstal. Vi tycker att det behövs tydligare visioner i  jämställdhetsdebatten och att politiken ofta fastnar i symbolfrågor. Maktsalongen vill föra att samtal som når längre. Årets talare är Mireya Echeverría Quezada, en av initiativtagarna […]

Bortom siffrorna – en rapport om jämställdheten i det unga civilsamhället

Maktsalongen har just släppt rapporten Bortom siffrorna – en rapport om jämställdhet i det unga civilsamhället. Vi har valt att kalla rapporten bortom siffrorna för att vi tröttnat på att prata om jämställdhet utifrån en enda aspekt: siffror och statistik. Det unga civilsamhället har nått långt, till skillnad från samhället i stort, i att uppnå en jämn […]

Maktsalongen lanserar MethodKit för jämställdhet

Många tycker och tror att det är svårt att jobba med jämställdhet i en organisation eller i ett företag. Att det är krångligt och svårt att komma igång. Därför lanserar vi tillsammans med MethodKit MethodKit för jämställdhet. Kittet är ett spelliknande verktyg som hjälper organisationer och företag att jobba med jämställdhet. Det kan användas för att få […]

Helena Carlssons berättelse om Maktsalongen

Jag har varit mentor i Maktsalongen i ungefär ett års tid. Det har varit ett år fullt av inspirerande möten, ny kunskap samt en adept- och mentorrelation jag idag inte vill vara utan.   Mentorskapet har varit betydelsefullt utifrån två aspekter. För det första; relationen med min adept. Vi har under en tid byggt upp […]