En kvinnorörelse för alla kvinnor

I maj förra året skrev vi ett uttalande på vår Facebook-sida gällande vårt medlemskap i Sveriges Kvinnolobby. Det var en reaktion på Sveriges Kvinnolobbys debattsvar om att förenkla för personer som vill byta kön. Vi var då – och är fortsatt nu – kritiska till Sveriges Kvinnolobbys sätt att argumentera kring transpersoners rättigheter. Att som organisation vara medlem i en paraplyorganisation behöver inte betyda att en håller med paraplyorganisationen om att allt den och dess företrädare tycker och säger – men vi tycker att Sveriges Kvinnolobby i debatten kring transpersoner – och därmed transkvinnors plats i kvinnorörelsen – tangerar en gräns för vad vi som medlemsorganisation känner oss okej med. I december fattade vår styrelse, efter många och långa diskussioner både med Sveriges Kvinnolobby och själva i styrelsen – beslut om att stanna som medlemmar fram till årsmötet nu i mars 2019, för att driva frågan om transkvinnors plats i Sveriges Kvinnolobby.

Vi på Maktsalongen jobbar för att allt vi gör och säger ska genomsyras av våra värdeord feminism, systerskap och intersektionalitet. Feminism för oss handlar om att se män som grupp överordnade i samhället, förstå att det beror på strukturer och inte individer, och vilja göra någonting åt det. Vårt systerskap handlar om att skapa allianser unga kvinnor emellan, som en strategi för att orka arbeta i organisationer och rörelser som i olika utsträckning präglas av könsmaktsordningens strukturer. Men vår intersektionella analys gör också att vi ser fler strukturer än de kopplat till kön. Och att kön har fler dimensioner än en siffra i personnumret. Att vara en intersektionell feministisk organisation är att se flera strukturer i samhället, inklusive våra egna privilegier.

Maktsalongen är inte en organisation som arbetar specifikt för transpersoners rättigheter, men vi är en organisation för alla personer som identifierar sig som kvinnor. Vi tycker att det är viktigt att kvinnorörelsen i Sverige också är det. Därför vill vi – i linje med vårt ambition om att se våra egna privilegier i samhället – använda vår makt som medlemsorganisation i Sveriges Kvinnolobby till att ge plats åt personer med god insikt om transkvinnors situation i Sverige. Det var också därför vi i december nominerade Signe Krantz till Sveriges Kvinnolobbys styrelse.

Signe är en transkvinna med flera års erfarenhet från civilsamhället, bland annat Sverok och RFSL Ungdom. Idag är hon debattör och pluggar statsvetenskap och medie- kommunikationsvetenskap. Tyvärr är hon inte en del av valberedningens förslag. Vi tror att hennes perspektiv behövs och därför vill vi uppmana Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer att rösta för Signe på årsmötet den 23e mars.

Vi tror inte att Sveriges Kvinnolobby har för avsikt att uttrycka sig på ett sätt som uppfattas som transfobiskt. Vi tror att de lider av brist på perspektiv. Vi ser det som vårt ansvar som medlemsorganisation att försöka hjälpa till att ge de perspektiven.

Sara Haraldsson och Linn Svansbo

Grundare och generalsekreterare respektive ordförande för Maktsalongen

Piffad, sminkad, fönad – och kritisk

Den 8 mars är en intensiv dag för en som tillbringar största delen av sin vakna tid med feministiskt arbete och jämställdhetspolitik. Uppdraget som ordförande för Maktsalongen är vid sidan av mitt vanliga heltidsjobb, vilket betyder att mina dagar endast kan fyllas på med Maktsalongen-relaterat arbete innan jobbet, på lunchen eller efter jobbet. Så även […]

Låt inte jämställdheten bli sista frågan på agendan

Om jag hade fått 5 kronor varje gång någon sagt att de tycker att jämställdhet är superviktigt, men sen inte lyft ett finger för att skapa jämställdhet så skulle jag vara rik för längesen. För så är det att jobba med jämställdhetsfrågor – alltid omges av människor som säger att jämställdhet är viktigt, men som sen gör […]

Jag vill ha lön ända till 17.00

När jag var 21 år hade jag mitt första heltidsjobb. Under ungefär åtta månader jobbade jag med ett projekt i en ungdomsorganisation som hade med valet 2010 att göra. Jag började i april. Någon gång i augusti var de flesta andra som jobbade på organisationen borta från kontoret ett par dagar och vi var kvar […]

I nätverket stöttar vi varandra / Angela Larsson

Att vara kvinna i en maktposition är ibland väldigt ensamt. Där, jag sa det. Lyxproblem kanske många tänker. Absolut är det ett sådant. Men med ensamhet medföljer osäkerhet. Tar jag rätt beslut? Har jag förtjänat min plats här? Ska jag verkligen ha den här maktpositionen? Jag är den enda unga kvinnan i min organisation med […]