Vi startar lokala Maktsalonger

I tre år har Maktsalongen bedrivit ett mentorskapsprogram och nätverk riktade till engagerade på nationell nivå. Antalet sökande har ökat varje år och det har svidit att behöva tacka nej till så många i det lokala civilsamhället. Därför är vi glada över att nu kunna erbjuda mötesplatser även för lokalt engagerade i det unga civilsamhället!

För att bidra till ett mer jämställt civilsamhälle bjuder Maktsalongen in till fem inspirationsträffar med syfte att peppa, inspirera och skapa nätverk. Träffarna är förlagda i fem städer: Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Umeå och Växjö. Dessa blir starten för lokala maktsalonger där unga som identifierar sig som kvinnor och är engagerade lokalt kan mötas för att prata om jämställdhet och systerskap.

Träffarna äger rum hösten 2015 och på plats kommer det finnas representanter från olika organisationer, inspirerande gästföreläsare och tidigare deltagare från det nationella mentorskapsprogrammet. Oavsett vad du arbetar med eller vilken position du har i din organisation ger ett lokalt nätverk trygghet och pepp i engagemanget. Genom att lyssna på varandras berättelser och dra nytta av varandras erfarenheter kommer vi tillsammans kunna identifiera jämställdhetsproblem och komma fram till konkreta lösningar.

Är du ung och aktiv i det lokala civilsamhället? Eller har du en kompis som är det? Tveka inte att höra av dig till golnar@maktsalongen.se

Mer info kommer!

Stress, stress och mer stress

Stress är en fråga vi ofta har återkommit till i Maktsalongen. För oss har det under de åren som Maktsalongen funnits blivit allt mer tydligt vilket enormt problem stress, utbrändhet och psykisk ohälsa innebär för framförallt kvinnor i det unga civilsamhället. Och det görs lätt till de unga kvinnornas problem. Om de bara blev lite […]

Möt de nya ledarna för mentorskapsprogrammet

Från det att Maktsalongen grundades 2011 så har Sara och Sofia varit de som lett Maktsalongens mentorskapsprogram. Nu är vi superglada att kunna berätta att två nya fantastiska människor, Helena Carlsson och Yasmin Hussein, kommer ta över som ledare för programmet. Så vi tyckte det inte var mer än rätt att de skulle få berätta […]

Det ovärderliga mentorskapet

Innan jag själv blev mentor trodde jag att alla som var mentorer bara gjorde det för att vara snälla, att de såg det som ett sätt att ge tillbaka för att någon annan i en annan tid hade hjälpt och stöttat dem. Sedan blev jag själv mentor och insåg hur extremt mycket jag lärde mig […]

VIKTIGA SAKER, Del 5: Intersektionalitet

Nu är den här, den femte och sista delen i Maktsalongens föreläsningsserie VIKTIGA SAKER. Den här sista delen handlar om intersektionalitet, ett svårt men åh så viktigt begrepp. Intersektionalitet handlar om hur vi kan titta på flera olika maktordningar på samma gång och förstå hur de påverkar oss. Kolla in filmen här!