Ge makt / Klara Ligovic

Nu bjuder vi in till #Maktbrunch i fem städer – Göteborg 14 maj,  Växjö 21 maj, Umeå 28 maj, Malmö 3 juni och Stockholm 18 juni! För att peppa inför dessa mäktiga bruncher har vi frågat unga ledare i de fem städerna frågan ”vad är MAKT för dig?”

Ordförande i Utrikespolitiska Föreningen i Växjö – Klara Ligovic!

Statsvetaren Robert Dahl definierar makt som: ”makt utövas direkt när aktör A får aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen”.

Denna definition av makt låter i mina öron mer som tyranni än som makt.

Sedan jag fick förfrågan om att skriva detta blogginlägg har jag tagit tillfället i akt att ställa frågan ’Vad är makt?’ till mina nära, kära och vänner engagerade i civilsamhället. De tillfrågade upplevde till en förvånande stor del ordet makt som något negativt och som något som närmare skulle överensstämma med Dahls definition av makt.

Min personliga uppfattning är delad. Jag ser dels makt som något problematiskt. Det är problematiskt eftersom det är en svår balansgång, en ständigt levande process och något som bör hanterats med stor varsamhet. Makt yttrar sig på olika sätt och innehar olika betydelser beroende på var, när, hur, av vem och till vilket syfte den används för. Jag är dock även starkt övertygad att makt inte uteslutande är något negativt. Det är inte heller något som uteslutande bör definieras på det sätt som Robert Dahl gör.

Det är inte makten i sin enkelhet som är roten till problemet när man upplever makt som något negativt. Utan roten till problemet är en felaktig och orättvis maktutövning som sårat eller skadat någon. I rätt händer och med varsam hantering blir istället makt ett kraftfullt verktyg för att kunna inspirera och stärka andra.

Min roll som ledare för en förening är en roll som vanligtvis förknippas med makt. Makt att leda. Men makt att leda är inte, för mig, att besitta egenskapen att övertala, köra över eller trots motstånd kunna driva sin vilja igenom.

För mig är rollen att leda en roll som möjliggör att besluta om att låta arbetssättet för det arbete jag leder att vara kreativt, öppet och initiativfrämjande. I min roll som ledare har jag makten men också ansvaret att stärka de personer jag arbetar med. Makten i min roll som ledare är att vara den personen som backar upp, stöttar och uppmuntrar.

Makt för mig är att ge makt till andra.

Statsvetarestudenten Klara Ligovic definierar makt som: ”makt utövas när aktör A uppmanar aktör B att handla utefter sin vilja och förmåga, för att handlingen verkar för både aktör A:s och aktör B:s gemensamma intresse”.

Klara Ligovic

Ordförande för Utrikespolitiska föreningen Växjö och deltagare på Maktsalongen Växjö

Anmäl dig senast på torsdagen innan varje #Maktbrunch; Växjö 21 maj, Umeå 28 maj, Malmö 3 juni och Stockholm 18 juni!

Äg makten du besitter / Embla Källén

Nu bjuder vi in till #Maktbrunch i fem städer – Stockholm, Göteborg, Malmö, Växjö och Umeå! På bruncherna snackar vi MAKT, äter mat och organiserar oss. För att peppa inför detta gästar unga ledare från städerna vår blogg. Idag diskuterar Embla Källén från Interfem och Maktsalongen Göteborg vad makt betyder för henne. ”Ja, visst gör det ont när knoppar […]

Att bli statsminister / Farida Al-Abani

Under maj och juni bjuder vi in till #Maktbrunch i fem städer; Stockholm, Göteborg, Växjö, Malmö och Umeå! Temat på bruncherna är såklart MAKT och därför lanserar vi idag bloggserien där vi låter unga ledare inom ideella organisationer och rörelser besvara EN FRÅGA: ”Vad är MAKT för dig?” Först ut, från Stockholm, ordförande i IOGT-NTO Vildvuxen, ledamot i StreetGäris samt aktiv i F! – Farida […]

Finns ”kvinnligt” ledarskap?

Finns det skillnader mellan det som, enligt mig, slarvigt kallas för manligt och kvinnligt ledarskap? Finns det något i vårt biologiska kön eller vår könsidentitet som gör oss till olika ledare? Är det ens relevant att prata om mäns ledarskap och kvinnors ledarskap som två olika fenomen? För det första tycker jag att det är dags att […]

”Är det mycket nu eller?”

”Hej! Hur är läget? Är det mycket nu eller?” Jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan. Jag hinner inte ges möjligheten att svara hur jag mår innan jag får följdfrågan om det är mycket nu. Och det stör mig. Förutom att det är oartigt att inte låta en person svara på […]