Vår verksamhet

Maktsalongens mål är ett jämställt samhälle där makt och inflytande fördelas rättvist. Vi jobbar för att fler unga kvinnor ska se sig själva som ledare och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara. 

Därför arbetar vi med frågor som antingen hjälper eller stjälper unga kvinnor att ta makt. Vi driver nätverk för kvinnor så att de kan hjälpa varandra att växa som ledare. Vi arbetar mot stressen och den psykiska ohälsan som växer bland unga kvinnor och som kan hindra dem från att ta viktiga ledarpositioner. Vi utbildar organisationer i jämställdhet så att platserna där unga kvinnor verkar ska vara så bra arbetsplatser som möjligt. Och vi arrangerar också evenemang där jämställdhet alltid står högst på agendan. 

Här har vi samlat våra projekt och verksamheter, och information om hur du kan vara med!